God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystemet i Sverige har kommit långt i att möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv.
Vi vill bidra till att fler går ut grundskola och gymnasium med fullständiga betyg och vi vill underlätta en tillvaro som simidrottare i kombination med god utbildning, som varar genom hela livet.

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Simkunnighet - ett Krav för Fullständigt betyg i grundskola & Gymnasium

God utbildning för alla är givetvis ett ämne som vi är väldigt engagerade i då simkunnighet är en del utav läroplanen i ämnet idrott och hälsa.
Vi utbildar 5000 barn och ungdomar årligen i vattenvana och siminlärning och bidrar direkt till att fler går ut grundskolan och gymnasium med fullständiga betyg och bättre förutsättningar för vidare högre utbldning. 

Simidrott och utbildning

Vi har för närvarande samarbeten med Malmö Idrottsgrundskola och Procivitas vilket möjliggör för våra aktiva att söka in till idrottsklass under högstadietiden på Malmö Idrottsgrundskola eller den Nationella Idrottsutbildningen, NIU, för gymnasieelever på Procivitas. 
På så vis också skapa möjligheten till en bättre balans mellan träning, skolarbete och fritid. För eleverna på Malmö Idrottsgrundskola och Procivitas kan vi erbjuda kombinationen mer träningstid och samtidigt mer tid över till skolarbete och fritid. 


För våra elitaktiva på internationell nivå finns möjligheten att delta i vårt elitstödsprogram, som vi hoppas ska medföra att man kan fortsätta sin elitidrottssatsning längre parallellt med studier.  

Formandet av goda medborgare

Vi arbetar kontinuerligt med utbildning av våra aktiva för att ge våra aktiva förebilder och det stöd och verktyg som våra aktiva behöver för att ur ett långsiktigt perspektiv skapa så bra förutsättningar som möjligt för sitt idrottande och deras framtida liv ute i samhället.
Bland annat arbetar vi med  vår värdegrund, inspirationsföreläsningar, internutbildningar med mera.   

Utbildningspartners