STYRELSEN
Malmö Kappsimningsklubb

Övriga poster
Johan Lindberg, Revisor
Cecilia Kentell, Revisor
Patrik Jönsson, Revisorsuppleant

Richard Ghidini Valberedningen Ordf
Per Beckman, Valberedningen
Linda Nilsson, Valberedningen

Hem

Paul Alfons, Ordförande.

Peter Liljegren Ledamot - V Ordförande

Niklas Gestenfeld Ledamot -  Sekreterare

Per Tegsved Ledamot - Kassör

Carola Persson Ledamot

Åsa Bjerkén, Ledamot

Lars Hagerström, Ledamot

Magnus Falk, Suppleant

Henrik Romare, Suppleant