Om oss

Malmö Simsällskap stiftades 1869 och är Malmös äldsta idrottsförening. Malmö Simsällskap driver simskola och simhopp. Vår systerklubb Limhamns Simsällskap bedriver liknande verksamhet, med den skillnaden att man driver babysim istället för simhopp. En gammal önskedröm och tanke blev i januari 1982 verklighet, då beslut togs att simmare och hoppare från Limhamns Simsällskap och Malmö Simsällskap skulle tävla på SM- och JSM-nivå under det gemensamma namnet Malmö Kappsimningsklubb (MKK). Det innebär att från 1993 har all tävlingsverksamhet bedrivits i Malmö KK och all breddverksamhet i MS och LSS.


ÅRET, I KORTHET

Sammanfattning, Limhamns Simsällskap

Året som gått har jag upplevt som relativt lugnt i bemärkelsen att saker fungerat bra. Det var visserligen ett stort avbrott när Aqua-Kul tvingades stänga i början på höstterminen och en hel del träningsavgifter uteblev men på grund av beredskap och en vältrimmad organisation gick information ut på ett sådant sätt att problemet reddes ut på ett bra sätt. Malmö stad ställde också upp med ersättning, vilket vi är nöjda med. Allmänt kan man säga om Malmö stad att det är en viktig och bra samarbetspartner. Staden tar ett stort indirekt ansvar för verksamheten.

Simundervisningsgrupperna har som vanligt varit välfyllda och det finns ingen anledning att tro annat än att efterfrågan på simundervisning kommer att öka i Malmö. Det som är lite problematiskt är en viss brist på siminstruktörer. Trots att lönerna har höjts en hel del under året så behöver vi hela tiden nya ungdomar som är villiga att lära ut simning samtidigt som vi måste hålla en hög kvalitet på undervisningen. Med fler instruktörer hade vi kunnat ha fler grupper igång. Breddansvariga har vidtagit åtgärder för att försöka lösa problemet. Visionen är 100 % simkunnighet bland malmös barn, men även bland vuxna. Vuxenundervisningen byggs därför ut.

Det som inte var bra var att vi förlorade bassängtiden för babysim på Bellevuepark efter uppsägning av hyresvärden, som dock inte berodde på något missnöje med oss.

När det gäller Lindängsbadet så blev försäljningen sommaren 2013 den högsta någonsin. HSB Malmö sponsrade så många som 185 simskoleelever, vilket är en mycket bra siffra. Förbättringar planeras, bland annat att börja ta emot kortbetalningar.

Inga förändringar har skett bland den administrativa personalen på kansliet.

En kuriosa sak är att idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth, justitieministern Beatrice Ask och socialförsäkringsministern Ulf Kristersson på vår hemsida skrivit om hur de lärde sig simma. Som ni kanske vet så har vi en avdelning där med sådana historier. Även fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr har skrivit sin historia. Förhoppningen är att dessa ska inspirera andra att lära sig simma. Den som vill får gärna skriva och berätta om hur han eller hon lärde sig simma och skicka berättelsen till hemsidan så kommer den att publiceras där.

Vi har även fått två nya skyltsponsorer till kortsidan på Aqua-Kul. Det är ICA Supermarket Rönneholm och Burger King Kronprinsen. De har sagt sig även vilja sponsra med produkter på tävlingar. Vi hoppas på ett långvarigt och givande samarbete. Andra tidigare sponsorer är Mäklarfirman Landgren, tandläkaren Pequrio (Joanna Nilsson) och Sparbanken Öresund.

Jörgen Hemby, Ordförande Limhamns Simsällskap
    

Sammanfattning, Malmö Simsällskap

Så blev det äntligen 2013, året då startskottet skulle gå för bygget av en ny och oerhört efterlängtad simhall i Malmö. 9 april togs det första spadtaget ute i Hyllie, och om allt går enligt tidsplanen står badet färdigt och är testkört och redo att användas i början av 2015. I vilken utsträckning vår breddverksamhet kommer att få tillgång till Hylliebadet är ännu inte helt klart. Det känns därför tacksamt att vi har en klubbdirektör i Robert Johnson som under lång tid har byggt goda relationer till beslutsfattare och annan personal i Malmö stad och som fortsätter att vårda och utveckla dessa.

Styrelsens ekonomiansvarige har tillsammans med klubbdirektör och kansliets ekonomipersonal arbetat vidare med att kvalitetssäkra klubbens budgetarbete och redovisning för att vi hela tiden ska få så säkra underlag som möjligt för de beslut som tas under året. Det är ett imponerande arbete som skett de senaste åren.

I bredden har de båda verksamhetsansvariga Maria och Therese gjort en oerhörd insats med att rekrytera och utbilda siminstruktörer. En av de största utmaningarna vår verksamhet står inför är just att hitta nya instruktörer. Den tuffaste tiden är varje sommar när skolorna slutar och våra instruktörer tar studenten och söker nya utmaningar i livet. Vi måste helt enkelt bli bättre på att behålla de instruktörer vi har, samtidigt som vi måste intensifiera arbetet med nyrekryteringen. I slutet av 2013 publicerade vi en jobbannons där vi sökte en ny breddansvarig kollega till Maria, då Therese aviserat att hon tänkte gå vidare efter avslutade studier. Förhoppningen är att vi under våren kan presentera vem denna person är. En av de viktigaste uppgifterna som nytillträdd blir att utforma nya strategier för hur och var vi ska hitta de blivande instruktörer som ska hjälpa föreningen att möta det ökande behovet av simskolor i Malmö stad.

Simhoppskolorna, under ledning av Sofia, fortsätter tänka i nya banor kring hur undervisning kan bedrivas, hur vi kan locka nya medlemmar, och vågar omsätta dessa tankar i praktiken. Nämnas bör också att sommaren 2013 var en stor ekonomisk framgång för systerföreningen Limhamns Simsällskaps verksamhet ute på Lindängsbadet. En framgång som även kommer Malmö Simsällskap till gagn. Avslutningsvis vill jag tacka övriga medlemmar i styrelsen, klubbdirektören, all kanslipersonal, alla instruktörer och lärare i simskolorna så väl som i simhoppet för er insats för barn och ungdomar i Malmö stad med omnejd. Med förhoppningar om ett framgångsrikt 2014, Niklas Ausenius Ordförande Malmö Simsällskap

Niklas Ausenius, Ordförande, Malmö Simsällskap
 

Sammanfattning, Malmö kappsimningsklubb

Snart kan vi börja räkna ner dagarna tills badet i Kroksbäck öppnar, det första av två bad i Malmö. Det andra på Stadionområdet är planerat till 2018, men först skall den s.k. Stadionutredningen säga sitt. Skall betongarenan från fotbolls VM 1958 stå kvar eller ej, eller delar av denna. Om 2018 står sig, så blir det 11 år sedan vår tävlingsarena försvann.

Kroksbäcksbadet skall vara ett allmänhetens bad, där vi även kommer att ha viss verksamhet, men även kunna ha våra simtävlingar.

Nu först har vi möjlighet att planera för framtiden och långsiktigt, så vi åter kommer tillbaka till den allra yttersta toppen. Det är lätt att glömma att så sent som 2007 var vi bäst i Sverige.

2013 gav en del ljusglimtar både på sim- och hoppsidan. Nathalie Lindborg var med på VM i Barcelona och simmade i laget som tog en fjärde plats på 4 x 100 fritt. Hon var även med på Universaden, ett mästerskap för de vilka studerar. Lillasyster Ida, ville inte vara sämre utan tog sig till final på 200 ryggsim vid EM i Herning strax före jul. Ida tog även klubbens ända guldmedalj och detta på 200 meter ryggsim i Halmstad.

Frida Källgren har firat stora framgångar inom simhoppet, med sjätte platsen på EJM, som topp. Vid Nordiska Mästerskapen vannn Frida guld på både 1 meter och 3 meters svikten och Ellin Ek och Felicia Granat tog guld på Synkro 3 meters juniorer. Två SM guld blev det genom Ellen Ek på höga och Ellen tillsammans med Felicia på Synkro 3 meters svikt.

Vi skall inte heller glömma våra Masterssimmare, som även 2013 var framgångsamma.

För andra året arrangerade vi även en Open Water tävling i Västra Hamnen längs Sunds-promonaden. Lite över 400 simmare var med i 2013 års upplaga och till i sommar räknar vi med ytterligare ett par hundra simmare. Open Water är en tävlingsform, som ökar lavinartat och det gäller att vara med från start, vilket jag hoppas vi är.

Till slut vill jag även rikta ett tack till våra sponsorer

Paul Alfons, Ordförande Malmö Kappsimningsklubb