Alla våra instruktörer genomgår Svenska simförbundets ledarutbildningar. Man börjar med att gå Simlinjeassistentsutbildningen (SA) som är en utbildning om 60 timmar uppdelat på tre helger. I utbildningen ingår ämnen som de fyra simsätten, vattenvana, planering, kommunikation, barns utveckling, landträning och simma med funktionsnedsättning. Vår ambition är att våra instruktörer genomgår Simlinjeassistentsutbildningen under sin första termin hos oss och under den terminen är man också verksam i grupper tillsammans med en erfaren instruktör som praktiskt visar hur vi lägger upp vår undervisning.
Alla instruktörer går minst en gång om året utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och vi har tre-fyra interna fortbildningsträffar per termin. På de träffarna, som vi kallar simgenomgångar, träffas vi alla instruktörer och går igenom olika övningar och moment som vi använder oss av i undervisningen och tar upp problem och förbättringsmöjligheter.

När man har gått Simlinjeassistentsutbildningen och har varit verksam i våra grupper under ett år finns det möjlighet att gå vidare och gå en av Simlinjeinstruktörsutbildningarna (SI). Då väljer man vilken åldersgrupp man vill specialisera sig inom. Inom breddverksamheten kan man som instruktör välja mellan att gå SI 2-8 år eller SI 7-13 år beroende på om man vill vara verksam i simskolan eller i teknikskolan.

Våra babysimsinstruktörer är simlärare i botten och har sedan kompletterat sin utbildning med Svenska simförbundets babysimsinstruktörsutbildning och utbildning i barn-HLR.