Anmälan till Sommarsimskolan 2020 - 
sker från den 15 april kl. 10.00

(I
nfo - KLICKA HÄR) 

Angående Simskola, Sim- & Hopp-träning och eventuell risk för smittspridning

(2/4 kl. 14.00)
Den 11/3 kl. 13.00 höjde folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Och rekommenderar alla, både barn och föräldrar, med symtom på luftvägsinfektion (hosta, feber, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, och muskel- och ledvärk), även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Vi rekommenderar er som har ovanstående symtom på luftvägsinfektion att avstå från träning tills 2 dagar efter att symtomen försvunnit. Ni som inte har symtom är välkomna som vanligt.
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Detta gäller tills vidare. Vi följer kontinuerligt händelseförloppet och informerar så fort något förändras via vår hemsida, www.malmosim.nu

Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen ändrar förordning 2020:114 på så sätt att deltagargränsen för tillåtna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sänks från 500 till 50 personer. Detta ska gälla från söndag den 29 mars. 
Då gränsen sannolikt kommar att bli normgivande även för sammankomster och tillställningar som inte omfattas av denna förordning har folkhälsomyndigheten valt en nivå som möjliggör för föreningslivet att bedriva sådan verksamhet t.ex. träningsverksamhet inom idrottsrörelsen, där riskerna kan reduceras genom annan rådgivning om lämpliga åtgärder. Folkhälsomyndigheten kommer att utarbeta allmänna råd till skydd för spridning av covid-19. (Länk till fullständig version av hemställan om ändring av förordning 2020:114)

loading...

Boka Plats i våra grupper

Sommarsimskolan 2020 - anmälan framskjuten pga av rådande omständigheter kring corona viruset. Vi återkommer med ett datum på hemsidan då detta är bestämt.

Simskola & Baby/Minisim VT-2020 
***Anmälan är nu stängd, det finns dock platser kvar till vårens simskola, tveka ej att kontakta oss på simskola@malmokappsim.se eller 040-6643130 under telefontid för anmälan.

Termin start: vecka 5 (måndag 27 Januari)
Termin slut: vecka 20 (söndag 17 maj)
Lov och helgdagar (ingen simning): v.8 & v.15-16 (tisdag 7april - mån 13 april)
För vidare information vänligen se bokningsbekräftelse eller faktura.


-Via den lila knappen till höger kommer du till vår bokningssida.                                      

Ordinarie telefontid: 
Tisdagar & Onsdagar:   12.00-14.00, Torsdagar:  09.00-11.00

Nyheter

NyhetsArkiv

loading...