STYRELSEN Malmö Kappsimningsklubb

Åsa Bjerkén, Ordförande.

Peter Liljegren Ledamot - V Ordförande

Marina Nillund Ledamot -  Sekreterare

Niklas Andersson Ledamot - Kassör

Carola Persson Ledamot

Magnus Mengelbier, Ledamot

Lars Hagerström, Ledamot

Mari Dimovski, Suppleant

Övriga poster
Johan Lindberg, Revisor
Richard Ghidini, Revisor
Patrik Jönsson, Revisorsuppleant

Per Beckman Valberedningen Ordf
Linda Nilsson, Valberedningen
Agnes Ranelid, Valberedningen