EXTRALOPP

Extralopp kommer att genomföras under Sum-Sim efter resp. försökspass. Max 4 heat och max 200m. Anmälan sker 1 timme innan försökspassets start till Sum-Sim-byrån – kostnad 300: -/start faktureras i efterhand.