Malmö Kappsimningsklubb

Kontakt:  Johan Gustavsson,
E-post:    johan.gustavsson@malmokappsim.se
Telefon:   0737- 02 37 07

Huvudsponsor

 • En (1) st reklamplats på LED skärmar på den TV-mässiga långsidan under hela tävlingen.
 • En (1) st logga och länkning på arrangörens hemsida för SM-tävlingarna FÖRSTA REKLAMRAD, 225x90 pixlar
 • Tre (3) grensponsor, grenens namn och speakerinformation
 • Ett (1) uppslag i programblad (A5 format)
 • Prisutdelare av egna lopp/grenar
 • Utställningsmöjlighet på tävlingsområdet
Pris: 35 000:-

SM-Sponsor

 • En (1) reklamplatser ej TV-mässig långsida, arrangörens reklamyta. (Skylt)
 • En (1) st logga och länkning på arrangörens hemsida för SM-tävlingarna ANDRA REKLAMRAD, 120 x 35 pixlar
 • En (1) grensponsor, grenens namn och speakerinformation
 • En sida i programblad (A5 format)
 • Utställningsmöjlighet på tävlingsområde

Pris: 10 000:-

Grensponsor

 • En (1) gren, grenens namn och speakerinformation
 • En (1) st logga och länkning på arrangörens hemsida för SM-tävlingarna TREDJE REKLAMRAD.
 • En halvsida i programblad (A5 format )

Pris: 2000:-

Som grensponsor är det uppskattat om man även skänker HEDERSPRISER till medaljörerna. 1:a 300-400kr, 2:a 200-300kr och 3:e 100-200kr i både SENIOR och JUNIORKLASSEN, totalt 6 priser / gren individuellt och i lagkapper 24 stycken.

Skräddarsydda samarbeten

Egna SM-paket
Vill du som företagare sätta ihop ditt eget paket för sim-SM så går det bra inom de ramar som råder för arrangemanget, RF, SVT:s och Svenska Simförbundets krav.
Prissättning för detta göres upp med utgångläge för övriga sponsorerbjudanden

Samarbetserbjudanden

 • Arrangörsmässiga avtal - vid ett stort arrangemang som SM-veckan krävs en hel del insatser och inköp av tjänster, material mm för att tävlingarna skall kunna genomföras på ett bra sätt. Vid intresse av denna typ av stöttning / samarbete så görs det upp med sponsoransvarig där produkten eller tjänsten ger en viss typ av marknadsföring i motsvarande summa.
 • Försäljning / marknadsföring - som arrangör av SM-veckan erbjuder vi också företag och privatpersoner att marknadsföra sin verksamhet genom att hyra ut försäljningsplaster / tält yta eller liknade.
 • Hederspriser – samtliga pristagare erhåller hederspriser som då kan skänkas till arrangören.