Tillbaka

Egna Arrangemang

RollBeskrivningar

En liten rubrik.

hur många funktionärer behövs det egentligen?

Det finns flera typer av funktionärer inom tävlingssimning. Tidtagare, en per tävlingsbana, står bakom startpallarna på bassängens ena kortsida. Tidtagarna godkänner en simmares start, vändning samt målgång och tar en manuell backup-tid. Tidtagaren meddelar varje godkänd start/vändning till bandomaren. Bandomare finns vanligtvis en eller två per långsida av bassängen. De har även i uppgift att döma om simmarna använder en godkänd simteknik. På bassängens andra kortsida befinner sig vändningskontrollanter. Dessa kontrollerar och godkänner enbart simmarnas vändningar, som rapporteras till bandomarna eller vid mästerskapstävlingar, vändningskontrollantledaren. I startmomentet av ett heat, har man tävlingsledaren, som visslar i en visselpipa då simmarna ska upp på startpallarna. När de så står stilla, överlämnar tävlingsledaren heatet till startern, som utläser frasen "på edra platser" samt trycker på startknappen vilken utlöser startsignalen och startar el-tidtagningen. Tävlingsledaren och startern registrera tillsammans felaktiga starter (tjuvstarter).
Även andra typer av funktionärer kan förekomma, som speaker och prisutdelare. För att bli svensk simfunktionär måste man gå kursen simfunktionär steg 1 och bli godkänd av Svenska Simförbundet. Efter steg 1 har man rätt att vara tidtagare och vändningskontrollant. För att kunna ha någon annan högre post krävs ytterligare en kurs, Steg 2.

Att bli Funktionär

Som funktionär får du:
  • Regelkunskap om simning
  • Hjälpa klubben vid simtävlingar

Grundutbildning

Grundutbildningen omfattar:

  • Två teoretiska pass
  • Två praktikpass.
Utbildningen genomförs av erfarna funktionärer, som har utbildats speciellt för detta ändamål.

Vidareutbildning

Tävlingsfunktionär:
Utbildningen genomförs vanligen inom föreningar eller distrikt. Efter utbildning och praktik vid tävling är man godkänd att verka som funktionär vid simtävlingar.

Distriktsfunktionär:
För att gå denna ska man vara godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan man inneha ledande befattningar vis simtävlingar. Simdistriktet ansvarar för arrangemang av dessa utbildningar.

Förbundsfunktionär:
SSF/RK utbildar och godkänner det tredje funktionärssteget, dvs Förbundsfunktionärer, vilka bl a tjänstgör som tävlingsledare (TL), bitr TL och Starter vid svenska mästerskap och står till distriktens/regionernas förfogande i regel-frågor.

funktionärskommitéen

Har du några frågor, så kontakta oss gärna i funktionärskommittén:

Ingrid Andersson, funktionärsansvarig
Tel: 070-6822832
Mail: ingrid-marie@live.se

Christer Jansson, utbildare
Tel: 0707-30 23 05
Mail: christer@malmokappsim.se

   
Anmälan till utbildningar