Utställare/ Försäljare

Att vara utställare/försäljare under SUM-sim på Lindängen 2018 innebär:
▪ Ni erhåller en utmarkerad yta för utställning/försäljning som ni fritt kan nyttja under de dagar ni bokar.
▪ Er företagslogga finns med i programbladet samt på tävlingarnas officiella
hemsida www.malmosim.nu (sänd över logga till oss).
▪ Ni har möjlighet att ge erbjudanden i programbladet som delas ut tillsammans med besökarnas entrébiljetter.

 
För att bli utställare/försäljare:
▪ Kostnaden för utställare/försäljare under arrangemanget är 1000kr/dag.
▪ Ni ordnar utrustningen som ni vill använda er av på försäljningsytan t.ex tält, bord stolar etc. (Arrangemanget är utomhus.) 

 
Välkommen att kontakta Johan Gustavsson hos oss på Malmö Kappsimningsklubb för ytterligare info. E-post: johan.gustavsson@malmokappsim.se, Telefon: 0737-023707.