Info Angående Simskola, Sim- & Hopp-träning och eventuell risk för smittspridning

(28/9 kl. 12.00)

Den 11/3 kl. 13.00 höjde folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Och rekommenderar alla, både barn och föräldrar, med symtom på luftvägsinfektion (hosta, feber, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, och muskel- och ledvärk), även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Vi rekommenderar er som har ovanstående symtom på luftvägsinfektion att avstå från träning tills 2 dagar efter att symtomen försvunnit. Ni som inte har symtom är välkomna som vanligt.

Vi ser helst att, om möjligt, förädrar eller annan medföljande inte uppehåller sig inne i simhallen/ på badet under barnens träning. Detta för att minska antalet människor i anläggningen.

Mer specifik information om vad som gäller för olika delar av verksamheterna har och kommer informeras till berörda via mail.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Detta gäller tills vidare. Vi följer kontinuerligt händelseförloppet och informerar så fort något förändras via vår hemsida, www.malmosim.nu