Våra
kommittéer

Simning

Paul Alfons (Sammankallande)
Magnus Lennartsson
Robert Johnsson
Peter Liljegren
Stefan Nilsson

Elit

Paul Alfons (Sammankallande)
Robert Johnsson
Johan Andersson
Per Berg

Funktionär

Christer Jansson (Sammankallande)
John Börje Thelin
Magnus Lennartsson
Peter Ranzén

Personal

Niklas Ausenius (Sammankallande)
Jörgen Hemby
Robert Johnsson

Simhopp

Paul Alfons (Sammankallande)
Carola Persson
Åsa Bjerkén
Pär Berg
Sofia Garametsos

Ekonomi

Lars Hagerström (Sammankallande)
Per Tegsved
Kanslipersonal

Bredd

Lars Hagerström (Sammankallande)
Sofia Garametsos
Mikael Oredsson
Maria Allisson

PR & Resurs

Peter Liljegren
Jörgen Hemby
Carola Persson
Niklas Gerstenfelt

arrangemang

Robert Johnsson
Peter Liljegren
Kanslipersonal

badshop

Per Tegsved (Sammankallande)
Åsa Rantzow
Anne Rantzén
Kanslipersonal