LSS
historia

För mer information om LSS historia.
ladda ned LSS Årsbok

Historiska avdelningen

Historien började i juli månad 1925 med ett anslag på Limhamns saltsjöbad, där de tre herrarna J.H Nilsson, Otto Strid och Wendel Carlsson efterlyste intressenter till en Limhamns anknuten simklubb.

Ett trettiotal personer anmälde sig och i slutet av augusti kunde man hålla ett konstituerande sammanträde på Strandhotellet i Limhamn. Under det följande vinterhalvåret utarbetades stadgar, ett klubbmärke, ansluta sig till Skånes Idrottsförbund och till Svenska Idrottsförbundet. Och inte minst att hos en tillmötesgående kamrer Andersson, föreståndare för Limhamns saltsjöbad, förhandla till sig betydande förmåner. Dessa förmåner innebar rabatt på entréavgiften, att klubben kostnadsfritt fick disponera badet mellan klockan 7 och 8 samt att en simbana anlades, visserligen bara en bana och visserligen bara 20 m lång men den hade både vändningsplanka och startpall!

Ytterliggare ett tecken på styrelsens handlingskraft är historien om det första klubbmärkets tillkomst. Sekreteraren Otto Strid snitsade till en cirkel med hjälp av en cigarrkopp. han kompletterade genast cirkeln med ett L, två S och några våglinjer, varpå styrelsen sade "ja" och fastställde färgerna till vitt, grönt och guld.

De första årens verksamhet bestod i att man bedrev organiserad simundervisning och provtagning med allt fler deltagare för varje år.

Vid promotionen 1927 satsade man lite extra. Promotor var ingen mindre än stadsfullmäktiges ordförande, Emil Ohlsson. Levande musik, simtävlingar och stor publik inramade arrangemanget. Funktionärerna var dagen till ära ståndmässigt skrudade i jaquette och randiga byxor.

Några större tävlingsresultat har man ju knappast rätt att vänta under en klubbs första sässong, men minsann om inte LSS visade framfötterna på DM. Stig Kempe blev klubbens förste skånske mästare. Distansen var 500 m fritt.

Under 1929 startades inomhusträningen på kommunala varmbadhuset, något som måste ha varit ett stort steg på väg mot en modern simträning.

På 5 år hade klubben hunnit få en SM-medaljör och flera skånska mästare. Man hade årlig promotion med över 100 promovendi. Man hade fått en med tidens mått bra bassäng, man fick årliga kommunala anslag och Limhamnare fanns på två tunga poster inom skånesimningen. En i sanningen imponerande start!

Den nu väletablerade klubben dristade sig att motionera till Svenska Simförbundet om ett nytt magistermärke för 40-åringar. Motionen gick igenom, och det kan vara intressant att veta, att det är LSS som ligger bakom det fina guldemaljmärket.