MKK
historia

Historiska avdelningen

Välkommen till vår historiska avdelning. Här samlar vi fakta och information om MKK:s verksamhet från 1982 och framåt. Statistik och artiklar som platsar under den här rubriken landar här med ojämna mellanrum.

Malmö Kappsimningsklubbs historia från 1982En gammal önskedröm och tanke blev i januari 1982 verklighet, då beslut togs att simmare och hoppare från Limhamns Simsällskap och Malmö Simsällskap skulle tävla på SM- och JSM-nivå under det gemensamma namnet Malmö Kappsimningsklubb (MKK). Ett projekt för att åter etablera Malmö stad på Sveriges simkarta. Men hur började det? Jo ! Redan 1970-71 var det på gång! Så här skrev Birger Buhre i MKK:s årsskrift 1982-83:


Malmö KK som idé? Jo, jag måste givetvis vara positiv till den, eftersom det var något jag själv arbetade hårt med för att realisera redan 1970-71. Faktum är att MKK under tre år fanns registrerat i Svenska Simförbundets katalog med mig som ordförande, Olle Kylborn som kassör och min fru som sekreterare.

Bakgrunden var denna:Idén att vi skulle skapa fyra simklubbar i Malmö, där vi genom den fjärde kunde få fram en slagkraftig SM-klubb, fanns redan i mitten av 1960-talet. Den fick näring när MS ensamt som första förening utanför Stockholm lyckades bli bästa SM-klubb 1969 i samband med sitt 100-års jubileum, trots att vi gjorde endast två värvningar utanför Malmö. De som var mest positiva till tanken var förutom jag själv och Kerstin, min efterträdare 1971 som ordförande i MS Sven Odgaard, Lars-Erik Paulsson, som då jobbade i det närmaste helt ideellt inom MS och de båda konsulenterna Roland Lundin i RAN och Olle Kylborn i Limhamn. Alla vi insåg att mycket dubbelarbete skulle kunna undvikas. Sammanträdena fyra stycken hölls i Kerstins och mitt hem.

Hos Malmö Simsällskap var tanken brett förankrad i hela styrelsen . Och det var styrkan. Äldsta klubben var redo att utan prestige låta sitt namn försvinna från SM-prislistorna, men bestå – liksom SK Ran och Limhamns SS skulle göra – som en bred inkörsport till simning för det uppväxande Malmö.

För en gemensam samverkan i en ny klubb krävdes givetvis att styrelserna i de tre redan existerande simklubbarna skulle ge klartecken. Efter MS gav också Limhamns styrelse, där bortgångne hedersmannen Sture Lindberg, då var något av en diktator, ett OK, fast jag tror att det inte var utan motstånd han gav vika för Olle Kylborn, som liksom Roland Lundin var helt för MKK-idén. RAN´s styrelse beslöt att ställa sig positiva till undersökningar och förhandlingar, men betonade att ett årsmöte fick fatta det slutliga avgörandet. MS och LSS hade förklarat sig redan att slå till enbart genom styrelsebeslut.

Det bildades tre kommittéer, som arbetade med projektet: Stora Rådet, Arbetsutskottet och Ekonomiutskottet. Första sammanträdet hölls på hotell Arkaden den 25 september 1970 innan jublet över Gunnar Larssons tre EM-guld och två världsrekord i EM i Barcelona hunnit tystna. AU höll ytterliggare tre möten innan det hela sprack av två skäl:

  1. Rans styrelse fick inte fullmakt att underhandla vidare vid klubbens årsmöte. Det var motstånd framför allt från polospelarna.
  2. Intresset hade svalnat något hos Limhamns och RAN:s chefstränare, sedan ett förslag hur MKK skulle fungera utarbetats av en tvåmannakommitté, Sven Odgaard och L-E Paulsson. Enligt denna skulle vi ha en verkställande ledamot samtidigt chefstränare för MKK-klientelet, och man hade tänkt sig ”Pålle” i denna rollen. Själv tyckte jag att det var logiskt, Lars-Erik var den mest kompetente tränaren, dessutom skicklig organisatör, samarbetet mellan honom och mig i MS under de år jag var ordförande hade alltid gått fint, gör det fortfarande. Så även Limhamns intresse för MKK, hade svalnat redan när RAN:s årsmöte torpederade de storstilade planerna.


Men faktum är att MKK:s debut i tävlingssammanhang skedde vid seriesimningen i december 1970. Vi skrev den 5:e oktober ett brev till både Svenska Simförbundet och Skånes Simförbund och anhöll om att de tre Malmöklubbarna i seriesimningen skulle få dispens att få tävla under beteckningen MKK A, MKK B och MKK C, utan att karenstid skulle räknas. Det ganska fantastiska är att vår framställning blev beviljad av Svenska Simförbundet sedan den tillstyrkts av Skånes Simförbund där just då jag råkade vara ordförande och Kerstin sekreterare.

Vad jag tycker om MKK modell 1982? Jag tycker det är mycket bra att man provat alternativet, Jag har alltid trott på ett mycket utbyggt samarbete över klubbgränserna. Jag vill inte påstå att den modell som vi skissade 1970 och som jag här redogjort för är bättre än den som nu tillämpas. Min tanke var att MKK skulle kunna existera på seriesimnivå (vilket är en realitet sedan 1993 reds. anm.) och den gamla konkurrensen mellan klubbarna finnas kvar, men visa tänderna på Sum-Sim nivå och givetvis som nu på JSM och SM. Chefstränare eller inte? Det är en personalfråga. Alla system fungerar med rätt personer.

Ordföranderollen

MKKs förste ordförande var Allan Widerberg. Han valdes vid Årsmötet 1982 och var ordförande under åren 1982-84. Under ett antal år skiftade ordförandeposten mellan ordföranden i LSS och MS, därav så många namn under perioden 87-93! Nedan följer en sammanställning över MKKs ordförande genom åren.   
1982-84 Allan Widerberg
1985-86 Lennart Persson
1987 Börje Murmark
1988 Lennart Bratt
1989 Sven Lerning
1990 Lennart Bratt
1991 Lars Schultz
1992 Leif Svensson
1993 Lars Närwall
1994-95 Leif Svensson
1996- Paul Alfons

Tränarna

Under årens lopp har det funnits ett flertal intressanta tränare engagerade i Malmö Kappsimningsklubbs elitgrupper.

Tränare, simning:
1982-83 Matz Widerström
1982 Anders Häggqvist
1982-86 Bo Hultén
1983-845 Greg Connell
1984-85 Ronnie Paleski
1985-95 Greg Connell
1995-97 Torsten Buhre
1997-06 Magnus Lennartsson
2006- Magnus Lennartsson/Johan Andersson

Tränare, simhopp:
1982-93 Bengt Berg
1993- Pär Berg