MS
historia

För mer information om Malmö Simsällskaps historia, ladda ned vår jubileumsbok

Historiska avdelningen

I Malmö Simsällskap ha de kvinnliga medlemmarna alltid spelat en framträdande roll, såväl vid våra tävlingar som vid våra sammankomster. Man blir därför icke förvånad, när man vid genomläsning av sällskapets akter finner, att det första steget till sällskapets stiftande är ett gammalt dokument, i vilket Badhusdirektionen meddelar, att den ämnar instifta en simskola för unga flickor.

År 1867 hade Malmö fått ett hytt kallbadhus. Att bestämma dess läge har sina svårigheter, enär utvidgandet av hamnen med färjeläget gick fram över dess pålar. Men i maj 1867 utsände direktionen ett upprop till stadens invånare, i vilket den förklarade, att den varit betänkt, att på damavdelningen inrätta simskola. För detta ändamål hade den redan gått i författning om anskaffandet av nödig attiralj samt träffat avtal med systrarna Jutta och Carla Johnsen, döttrar till löjtnanten i danska marinen, övergymnastikläraren Johnsen, att från Köpenhamn hitkomma och ge undervisning. Avgiften skulle bli 10 Rm (1 Riksdaler Riksmynt = 1 krona) och 7 Rm 50 öre för yngre. Dokumentet är undertecknat av fyra av de män som senare voro verksamma, när MS stiftades, nämligen konsuln Hans Friis, med. dr Christian F. Berling, stadsmäklaren H. Thommé och handlanden Gust. A. Hedman.