introuktion till god Simteknik

Grunderna i Frisim

     
Grunderna i Ryggsim

     
Grunderna i fjärilsim

     
Grunderna i Bröstsim