Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig många arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den Malmö som stad och den lokala arbetskraften öka vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för samhället. Genom att ha ett långsiktigt tänk och ha fokus på en sund arbetsmiljö kan MKK skapa goda förutsättningar säkerställa hållbara arbetsvillkor och arbetsförhållande för personalen.

Långsiktigt & hållbart arbetsklimat

MKK främjar en hållbar ekonomisk tillväxt ute i samhället genom att vi arbetar aktivt med att säkerställa att vi har ett långsiktigt och hållbart arbetsklimat för föreningens anställda, så att personalen omfattas av hållbara arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

Detta arbete är att säkerställa att ansvariga personer inom organisationen har rätt utbildning, kompetens och stöd kring personal- och arbetsmiljöfrågor.
Att vi följer gällande arbetslagstiftning och kollektivavtal.

För att skapa ett bra arbetsklimat har MKK som övergripande mål för arbetsmiljöarbetet i föreningen att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda, och som förhindrar att olycksfall inträffar. Rutiner och policies för hur arbetet kring arbetsmiljön ska ske finns och är levande.

MKKs sätter mycket stolthet i storleken på vår verksamhet och vi sysselsätter ungefär 160 personer i olika omfattning på årsbasis. För många är vi deras första kontakt med arbetslivet vilket också ställer höga krav på professionalism, information och transparens hos oss som arbetsgivare. 

Ekonomisk tillväxt genom Evenemang

Vi främjar också en hållbar ekonomisk tillväxt ute i samhället genom våra arrengemang.
Vår evenemangsverksamhet en mycket viktig del i att tillgängliggöra tävlingar och andra aktiviteter för våra medlemmar. Ett mål för evenemangsverksamheten i föreningen är att varje år ha 2-3 större tävlingar.
Vi har genom åren även varit en flitig arrangör av internationella tävlingar som World Cup och Grand Prix samt arrangerat flertalet nationella mästerskap, något som vi gärna vill fortsätta med även i framtiden.
Värdskap som dessa leder till att både deltagare och andra besökare gemensamt förmedlar en positiv känsla för evenemanget som i sin tur blir positivt även för det lokala näringslivet i staden. Detta bidrar i allra högsta grad till ekonomisk tillväxt i Malmö genom turismekonomi, som hotellnätter, restaurangbesök etc.
Väl genomförda, hållbara och återkommande arrangemang bidrar också till känslan "hit vill vi återvända", då utvecklas arrangemanget och Malmö i gemensam ekonomisk tillväxt.    

Återkommande evenemangspartners