God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

MKK arbetar aktivt med människors hälsa genom förebyggande insatser som fysiska aktiviteter, social gemenskap och att ge människor verktyg för en hållbar, hälsosam och sund livsstil.
Att kunna simma är inte bara en väldigt värdefull kunskap utan också en väldigt mjuk och snäll träningsform, vilket gör att träning i vatten lämpar sig för väldigt många människor. 

Fysisk Hälsa - MKK aktiverar 2% Av Malmös befolkning i fysisk aktivitet varje år

Vi sätter väldigt stor stolthet i storleken på vår verksamhet. Vi sätter årligen 6000 barn, ungdommar och vuxna i rörelse genom fysisk aktivitet, det är nästan 2% av Malmös befolkning.
Vi har verksamhet inom simidrotterna simning och simhopp för alla, från bebisar till pensionärer eller nybörjare till internationella elitaktiva, och vi uppmuntrar till träning hela livet, en hälsosam livsstil. 
Årligen har föreningen fler än 140 000 registrerade fysiska aktiviteter per år och vi sätter 3000 barn, ungdomar och vuxna i rörelse minst en gång varje vecka året runt.


Föreningen driver motionssim för allmänheten på Simhallsbadet i Malmö. Motionssimmet är öppet Augusti till Juni och drivs i samarbete med Malmö Stad.

Psykisk hälsa

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete för att skapa fysiskt och psykiskt välmående i allmänhet och för att öka förutsättningarna för våra aktiva till ett långsiktigt och hållbart idrottande har vi en idrottskurator. 
Idrottskuratorn är drivande i vårt arbete kring vår värdegrund och barnkonventionen för att skapa trygga idrottsmiljöer så att alla ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Verksamhetens genomsyras av våra värdeord glädje, gemenskap och god hälsa genom livet.

Idrottskuratorn ska ge våra aktiva stöd då denne besitter kompetens om psykosociala faktorer och den enda som ser våra aktiva i hela deras sociala sammanhang. Idrottskuratorn vägleder och stödjer också våra ledare i sociala frågor.  

Samarbetspartners för God hälsa och välbefinnande