Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i stadsområden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Malmö är en stad som växer väldigt snabbt och detta kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer som Malmö ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av nya stadsdelar. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

inkludering och Integration

Malmö Kappsimningsklubb aktiverar årligen ungefär 2% av Malmös invånare i vår verksamhet och tar ett stort samhällsansvar genom vårt arbete kring inkludering och integration. Vi når ut till och kan påverka väldigt många invånare i staden. 
Vi arbetar aktivt för att ingen ska bli begränsad från att delta i vår verksamhet, att alla ska få samma möjligheter till att delta i vår verksamhet oavsett bakgrund. Ur ett socioekonomiskt perspektiv har vi under flera år bedrivit verksamhet, tillsammans med flertal av stadens bostadsbolag, som möjliggör för 750 barn att varje sommar få simundervisning gratis och bli en del av föreningslivet.

Vi gör kontinuerligt förebyggande insatser med våra aktiva för att främja integration och inkludering genom föreningens arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer mha vår värdegrund och uppförandekod. I vår värdegrund är en central del alla människors lika värde, att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. Detta gör vi genom att aktivt agera i enlighet med vår värdegrund och genom att prata i grupp och workshops om olika relaterade ämnen. 

Drift av kommunal verksamhet

Under många år har Malmö Kappsimningsklubb, i samarbete med Malmö Stad, drivit skolsim, motionssim och Lindängsbadet. 
Under perioden Augusti till juni driver föreningen en tredjedel av simundervisningen för stadens elever i årskurs 2 och 3 i Malmö, ca 1800 skolelever får årligen sin simundervisning av MKK på Rosengårdsbadet. Samma period varje år drivs motionssim på simhallsbadet för allmänheten, denna verksamhet har ca 7500 besök per år.

Under sommaren driver föreningen Lindängsbadet med tillgänglighet för både allmänhet och föreningsverksamhet.
Driften av dessa verksamheter skapar hållbara fördelar och möjligheter för alla involverade parter; Malmö Stad, Malmö Kappsimningsklubb och allmänheten.
 

Stadsutveckling och nya idrottsytor

MKK vill vara en aktiv part och säkerställa planering och uppförande av framtida nya simidrottsytor i Malmö i takt med att staden växer och utvecklas.  

partners i arbetet för ett Hållbart Samhälle