Ingen fattigdom

Siffror från statistiska central byråns senaste mätning (2017) visar att fler än 11 000 barn i Malmö lever i fattigdom. Med fattigdom avses familjer med låg inkomststandard, där nettoinkomsten är lägre än vad hushållet behöver för basala inköp.

Malmö Kappsimningsklubb vill öka möjligheten för fler i Malmö att lära sig simma och att bli en del av föreningslivet. Därför arbetar vi aktivt för att möjliggöra och underlätta för fler att delta i olika delar av vår verksamhet. Simkunnighet är en stor trygghet i en stad med många badplatser som Malmö och det är också ett krav för att få ett godkänt betyg i skolämnet idrott och hälsa. 

Gratis Sommarsimskola


Med hjälp av våra samarbetspartners, i bostadsbolagen HSB Malmö, Stena Fastigheter, Victoriahem samt Stiftelsen Momentum och Malmö Stad, kan vi årligen aktivera ca 750 barn i gratis simundervisning varje sommar.
Sommarsimskolan bedrivs utomhus på två av Malmös friluftsbad, Rosengårdsbadet och Lindängsbadet.

Skolsim & Simfritids på Rosengårdsbadet

Tillsammans med Malmö stad, driver vi på Rosengårdsbadet en tredjedel av stadens skolsim. Skolsimmet är gratis simundervisning för alla elever i årskurs 2 och 3 i Malmö. Malmö Kappsimningsklubb bedriver genom vårt skolsim gratis simundervisning för ungefär 1800 elever varje skolår.
Vi driver också, i samarbete med Malmö Stad och fritidsgårdarna på Rosengård, simfritids. Simfritids är ett projekt som syftar till att öka vattenvana bland barn och ungdomar via fritidsgårdarna i närområdet. 

Vi har även etablerat ett samarbete med Majblomman som möjliggör för fler att mha stöd delta i vår verksamhet.

Samarbetspartners Mot Fattigdom