Minihopp

MKKs BOKNINGSSIDA

MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB

Hoppskoleansvarig
Kontakt: Elin Berg
E-post:  mkksimhopp2@gmail.com 

Minhopp, 4-6 år
Minihoppet är en hoppskola för barn som har gått på minisim och som är mellan fyra till sex år gamla. I minihoppet har barnen 30min grundmotorisk landträning och uppvärmning innan de har 30min vattenträning. Gruppen tar max 10 deltagare och har alltid två tränare, där den ena finns i vattnet vid behov. Minihopparna hoppar främst från kanten men får även prova att hoppa från minisviktarna.


Målsättning i minihoppskolan är:

  • Att minihopparna fortsätter till hoppskolan.
  • Att lära känna simhoppsmiljön och förhållningsreglerna.
  • Att klara märke 1 och 2 i Svensk Simhoppslinje (märkesfärg: vit, rosa).Tävlingar i minihoppskolan är:

  • Kanttävling/Minisviktstävling (genomförs på en vanlig lektion, en gång/termin)
  • Vårhoppet (Klubbmästerskap i maj)
  • Tomtehoppet (Klubbmästerskap i december)