Knatterace

Knatterace
Nästa Knatterace sker Söndagen 27'e November 2022.
Mer information och tävlingskallelse kommer till
simiadensimmarnas emailadresser ca två veckor innan.

Knatterace
Knatterace Söndagen 16'e oktober 2022.  
Mer information kommer till deltagarnas emailadress.
Vi ses då!

Samling- & starttider den 3'e April:
Grupp: Simiaden 10
När: söndagen den 3'e April i 50m bassängen på Simhallsbadet.
Tid: Samling kl. 10.45 hos din instruktör.
Insim: kl. 11.00-11.20 (detta innebär uppvärmning/insim i vattnet).
Tävlingsstart: kl. 11.30.
Tävlingen beräknas att vara slut ca. kl. 12.15.

Grupp: Simiaden 9
När: söndagen den 3'e April i 50m bassängen på Simhallsbadet.
Tid: Samling kl. 12.30 hos din instruktör.
Insim: kl. 12.40-12.50 (detta innebär uppvärmning/insim i vattnet).
Tävlingsstart: kl. 13.00.
Tävlingen beräknas att vara slut ca. kl. 13.45.

Grupp: Simiaden 8
När: söndagen den 3'e April i 50m bassängen på Simhallsbadet.
Tid: Samling kl. 13.45 hos din instruktör.
Insim: kl. 13.45-14.05 (detta innebär uppvärmning/insim i vattnet).
Tävlingsstart: kl. 14.15.
Tävlingen beräknas att vara slut ca. kl. 15.00.