Info Angående Simskola, Sim- & Hopp-träning och eventuell risk för smittspridning

Den 11/3 kl. 13.00 höjde folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Och rekommenderar alla, både barn och föräldrar, med symtom på luftvägsinfektion (hosta, feber, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, och muskel- och ledvärk), även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Vi rekommenderar er som har ovanstående symtom på luftvägsinfektion att avstå från träning tills 2 dagar efter att symtomen försvunnit. Ni som inte har symtom är välkomna som vanligt.

Den 11/1 trädde pandemilagen i kraft, vilket medför en begränsning av hur många som får vistas i lokalen samtidigt. För att kunna bedriva en så smittsäker verksamhet som möjligt vill vi återigen trycka på vikten av att medföljande inte befinner sig i anlägningen under lektionstid. I övrigt gäller fortfarande de rekommendationer som kommunicerades ut den 14/12, se nedan.

Den 14/12 antogs skärpta nationella rekommendationer i Sverige, dessa är gäller tillsvidare. Vi påminner om följande i anslutning till vår verksamhet och vi vill att varje enskild medlem tar sitt ansvar och följer de nedan i samband med vår verksamhet:

  • Undvik om möjligt att åka i kollektivtrafiken till och från träning/simskola
  • Var så kort tid som möjligt i omklädningsrummen och bassängutrymmen, snabbt in och ut. Kan man duscha hemma efter simskola/träning är det bra.
  • Håll fysisk distans på land i hela anläggningen 
  • Dela inte vattenflaskor, tvätta händer, duscha ordentligt före simskola/träning
  • Känner du minsta symptom, stanna hemma. Gäller även medföljare till simskolan, ej bara barnen. Avstå från lektion/ träning tills 2 dagar efter att symtomen försvunnit.
  • Hjälp till att minska trängsel och folksamlingar genom att inte befinna er på badet under lektionstid.Mer specifik information om vad som gäller för olika delar av verksamheterna har och kommer informeras till berörda via mail.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Detta gäller tills vidare. Vi följer kontinuerligt händelseförloppet och informerar så fort något förändras via vår hemsida, www.malmosim.nu