simskola

Malmö Kappsimningsklubb

Till vår bokningssida

"Vår verksamhet höst-24 pdf

I texten nedan finner ni information om våra olika grupper i vår simskola -
läs igenom för att hitta den grupp som passar just dig eller ditt barn.
Vi har simundervisning för alla åldrar! 
 
Har ni några frågor eller är osäkra på vilken gruppnivå som känns mest relevant så tveka ej att höra av er till oss, kontaktuppgifter hittar ni till vänster. Vår simverksamhet bygger på Svenska simförbundets Simlinje. Ni kan läsa mer om detta på deras hemsida www.svensksimidrott.se .
 
Vi använder samma simkunnighetsdefinition som skolan och de nordiska simförbunden. Simkunnighetsdefinitionen lyder:
”Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m varav 50 m ryggsim i en följd.”

Kursavgift: från 1550:- samt medlemsavgift 250:- ( medlemsavgift är årlig Jan - Dec )

Simskola 4-10 år

Baddaren 4-7 år    
För vem                
Barnet ska vara minst 110 cm och 4 år.
Vad lär man sig     
Barnet övar sin vattenvana, vilket bl.a. innebär: att doppa huvudet, att andas ut i vattnet (bubbla), att flytta avslappnat på magemed öron under vatten och näsan pekandes nedåt och att att glida horisontellt på mage (ligga i magläge med ansiktet ner i vattnet i ca 4-5 sekunder).
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
6 barn per ledare
Vilka simmärken     
Baddaren Grön och Baddaren Blå

 
Sköldpaddan 4-7 år

För vem               
Barnet ska ha klarat nivån Baddaren (se ovan). Minst 110 cm och minst 4 år.
Vad lär man sig     
Barnet lär sig att vara i ryggläge i vattnet (flyta 10 sekunder) och simma 10 meter benspark i ryggläge samt 5m i magläge på grunt vatten, hoppa från kanten på grunt vatten och att kunna vända mellan ryggläge och magläge i vattnet.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
6 barn per ledare
Vilka simmärken     
Sköldpaddan
 

Silverpingvinen 4-7 år
För vem               
Barnet ska ha klarat av nivån Sköldpaddan (se ovan). Minst 110 cm.
Vad lär man sig     
Barnet lär sig att simma 10 meter crawl och 10 meter i ryggsim på grunt vatten och plocka upp föremål från botten på grunt vatten.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
6 barn per ledare
Vilka simmärken     
Bläckfisken och Silverpingvinen
 

Guldpingvinen 4-7 år
För vem               
Barnet ska ha klarat av nivån Silverpingvinen (se ovan). Minst 110 cm.
Vad lär man sig     
Här introducerar vi bröstsim, där vi jobbar mot 10m bröstsim med utåtvinklade fötter i framdrivet av bentagsdelen, detta med god teknik och tajming,
Vi jobbar vidare med befintliga kunskaper (från Silverpingvinen) utav 10m ryggsim och 10m crawl med gott horisontalt kroppsläge.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
6 barn per ledare
Vilka simmärken     
Guldpingvinen
 
 
Fisken 6-10 år
För vem               
Barnet ska ha klarat av nivån Guldpingvinen (se ovan). Minst 110 cm.
Vad lär man sig     
Barnet tränar sin "simork " och lär sig simma 25 meter i ryggläge och 50 m i magläge (vi har valt att fokusera på bröstsim, med utåtvinklade fötter i framdriv och med god tajming), flyta 1 minut och dyka från kanten.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Silverfisken, Guldfisken, Järnmärket
 
 
Hajen 6-10 år
För vem              
Barnet ska ha klarat nivån Fisken. (se ovan)
Vad lär man sig     
Målet är att bli simkunnig dvs. kunna "ramla" ner i vattnet och komma med huvudet under och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge (150m bröstsim + 50m rygg). Bröstsim ska vara med utåtvinklade fötter i framdriv och med god tajming.
De får även öva på utskjut, kullerbyttor i vattnet och fjärilsim.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Baddaren Gul, Bronsmärket, Bronshajen, Silverhajen, Guldhajen, Simborgarmärket, Vattenprovet.

Simskola 8-13 år

Baddaren 8-12 år
Vad lär man sig    
Barnet övar sin vattenvana, vilket innebär: att doppa huvudet, att andas ut i vattnet (bubbla) och att glida (ligga i magläge med ansiktet ner i vattnet i 5 sekunder).
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Baddaren Grön och Baddaren Blå (Baddaren Gul, Sköldpaddan)
 

Sköldpaddan 8 -12 år
För vem            
Barnet ska ha klarat nivån Baddaren. (se ovan)
Vad lär man sig   
Barnet lär sig att vara i ryggläge i vattnet (flyta 10 sekunder) och simma 10 meter benspark i ryggläge samt 5m i magläge på grunt vatten, hoppa från kanten på grunt vatten och att kunna vända mellan ryggläge och magläge i vattnet.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Sköldpaddan
 
 
Silverpingvinen 8-12 år
För vem             
Barnet ska ha klarat av nivån Sköldpaddan (se ovan).
Vad lär man sig    
Barnet lär sig att simma 10 meter crawl och 10 meter i ryggsim på grunt vatten och plocka upp föremål från botten på grunt vatten.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Bläckfisken och Silverpingvinen

 
Guldpingvinen 8-12 år
För vem              
Barnet ska ha klarat av nivån Silver Pingvinen (se ovan).
Vad lär man sig     
Barnet lär sig att simma 10 meter bröstsim och 10 meter i ryggsim på djupt vatten, flyta 10 sekunder och hoppa från kanten på djupt  vatten.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Baddaren Gul och Guldpingvinen
 
 
Fisken-hajen 11-13 år
För vem             
Barnet ska ha klarat av nivån Guldpingvinen (se ovan). Nivån i den här gruppen motsvarar både nivån Fisken och Hajen.
Vad lär man sig    
Barnet tränar sin "simork " och lär sig först att simma 25 meter i ryggläge och 50 meter i magläge, flyta 1 minut och dyka från kanten. När detta är avklarat över går vi till målet att bli simkunnig. Simkunnig innebär att kunna "ramla" ner i vattnet och komma med huvudet under och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Silverfisken, Guldfisken, Järnmärket, Bronsmärket, Bronshajen, Silverhajen, Guldhajen, Simborgarmärket, Vattenprovet.

Simskola 13-18 år

Högstadiesim        
För vem             
För ungdomar 13 – 18 år som inte är simkunniga. Gruppen anpassas efter deltagarnas kunskaper. Målet är att bli simkunnig.
Lektionens längd
35 minuter. Inkluderar 5 minuter samling och närvaroregistrering + 30 vattentid
Deltagarantal / storlek på grupperna
8 barn per ledare
Vilka simmärken   
Från Baddaren till Guldhajen, Simborgarmärket, Vattenprovet.