Arrangemangspolicy

Hela policyn och annan information

Länk till Intressekartläggning

( Inte öppen nu)

Arrangemangspolicy Malmö Kappsimningsklubb
Gäller från 2020-08-01

Bakgrunden till denna är att föreningen under flertalet år har kämpat med att få ihop en tillräcklig bas av engagerade föräldrar/familjemedlemmar som är med och hjälper till vid våra arrangemang, t.ex funktionärer och volontärer. 
 
Utgångspunkten är att från och med att simmaren börjar i Simiaden 11, är det obligatoriskt att varje familj bidrar med någon form av ideell insats i föreningen. Från det att simmaren sedan börjar i Simiaden 12 är det obligatoriskt att minst en familjemedlem utbildar sig till funktionär. Utöver detta kommer det att vara obligatoriskt för alla aktiva simmare 16 år och uppåt att genomgå funktionärsutbildning. Det går naturligtvis alldeles utmärkt att engagera sig även om man har simmare i lägre grupper än Simiaden 11, men då är det inte obligatoriskt.
 

Intressekartläggning
Alla är bra på något, men alla kan inte allt! Höstterminen 2020 skickade vi ut en webbenkät till berörda grupper (Simiaden 11 och uppåt), med en intressekartläggning där man själv fick ange önskemål om engagemang inför kommande år. Vi kommer att uppdatera denna Intressekartläggning med jämna mellanrum. Arrangemangskommittén kommer sedan att arbeta efter denna vid både små och stora arrangemang.