Vuxenhopp

MKKs BOKNINGSSIDA

MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB

Hoppskoleansvarig
Kontakt:
 Elin Berg
E-post:  mkksimhopp2@gmail.com 

VUXENHOPP
Vuxenhopparna är uppdelade i nybörjare (termin 1) och fortsättare (termin 2) och åldern på deltagarna sträcker sig i dagsläget från 18-50+ år. Lektionsupplägget är 30-60min landträning/uppvärmning och 60min vattenträning. Träningen sker från alla höjder och lektionsplaneringarna varierar för att passa alla. Några gånger per termin brukar vuxengruppen samlas utanför simhallen för socialt umgänge.                  

Målsättning i vuxenhoppskolan:

  • Hopparna och tränarna sätter gemensamt målsättningar för var och en och för gruppen.


Tävlingar för vuxenhopparna är:

  •  Vårhoppet (Klubbmästerskap i maj)
  •  Tomtehoppet (Klubbmästerskap i december)
  •  Masterstävlingar på nationell och internationell nivå för de som önskar.