tidtagning

411.1 Skötseln av automatisk tidtagningsutrustning ska ske under ledning av utsedda funktionärer. Tider noterade med automatisk utrustning ska användas för att bestämma alla placeringar och tider på varje bana. Placeringar och tider, som bestäms på det sättet, ska ha företräde framför tidtagares beslut. Om den automatiska utrustningen inte fungerar eller att det klart framgår att utrustningen fungerat felaktigt eller att simmaren inte har lyckats aktivera utrustningen ska tidtagarnas noteringar vara de officiella. (se 413.3).

411.2 När automatisk utrustning används ska resultatet anges i hundradelar av en sekund. När utrustningen anger resultatet i tusendelar av en sekund ska den tredje siffran inte noteras och inte heller användas för att bestämma tid och placering. Om flera simmare har fått samma tid i hundradelar av en sekund, ska de få samma placering. Tider på elektrisk resultattavla ska endast anges med hundradelar av en sekund.

411.3 Varje tidtagningsutrustning, som stoppas av en funktionär, ska anses vara en klocka. Alla klockor måste vara godkända av tävlingsarrangören. Manuell tid noteras i hundradelar av en sekund. När automatisk utrustning inte används ska den officiella tiden bestämmas på följande sätt:
 • 411.3.1 om två av de tre klockorna visar samma tid är detta den officiella tiden.
 • 411.3.2 om alla tre klockorna visar olika tider utgör den mellersta tiden den officiella tiden.
 • 411.3.3 om bara två av tre klockor fungerar utgör medelvärdet av de noterade tiderna den officiella tiden.
411.4 Om en simmare diskvalificeras ska detta anges i resultatlistan. Tid eller placering ska inte anges eller tillkännages.

411.5 Vid diskvalifikation i lagsimning ska godkända mellantider före diskvalifikationen noteras i den officiella resultatlistan.

411.6 Alla tillgängliga 50 m och 100 m mellantider ska registreras och noteras i den officiella resultatlistan för den första simmaren i lagkappslag.
 

Tidtagning - Manuell

412.1 Om automatisk tidtagningsutrustning inte används och tidtagning inte heller sker med 3 klockor/bana ska simmaren erhålla sin relativa placering genom måldomarnas beslut.

412.2 När tidtagning sker med tre klockor och alla visar olika tider utgör den mellersta tiden den officiella tiden. Om två av de tre klockorna visar samma tid är detta den officiella tiden.

412.3 När tidtagning sker med två klockor och de visar olika tider, ska den officiella tiden vara medelvärdet av de båda registrerade tiderna.

412.4 När tidtagning sker med endast en klocka är detta den officiella tiden, men denna tid kan inte godkännas som rekord (regel 331).

412.5 Om de av tidtagarna registrerade tiderna inte överensstämmer med den ordningsföljd, som fastställts av måldomarna, ska simmarna få samma tid samt måldomarnas utslag gälla. Denna tid ska vara medeltalet av samtliga tider som registrerats på de berörda simmarna. Tid som bestäms på detta sätt, ska markeras ’’Tävlingsledarens beslut’’ och kan inte godkännas som rekord (regel 331).

Tidtagning - Automatisk

413.1 När automatisk tidtagningsutrustning används vid tävling, ska placeringar och tider samt lagkappsväxlingar bedömda med sådan utrustning gälla framför tidtagarnas beslut.

413.2 När den automatiska utrustningen inte registrerar placering och/eller tid för en eller flera simmare i ett lopp:
 • 413.2.1 registreras alla tillgängliga automatiska tider och placeringar.
 • 413.2.2 registreras alla manuella tider och placeringar.

413.2.3 Den officiella placeringen bestäms på följande sätt:
 • 413.2.3.1 en simmare med en automatisk tid och placering ska behålla sin relativa placering vid en jämförelse med de andra simmarna, som har automatisk tid och placering.
 • 413.2.3.2 en simmare, som inte har en automatisk placering, men som har en automatisk tid, erhåller sin relativa placering genom en jämförelse mellan simmarens automatiska tid med de automatiska tiderna för de andra simmarna.
 • 413.2.3.3 en simmare, som varken har automatisk  Placering eller automatisk tid, erhåller sin relativa  placering genom den tid som registrerats av den halvautomatiska utrustningen (backup) eller av tre klockor.

413.3 Den officiella tiden bestäms på följande sätt:
 • 413.3.1 för alla simmare med automatisk tid, utgör den tiden den officiella tiden.
 • 413.3.2 den officiella tiden för alla simmare, som saknar automatisk tid, är den tid som bedöms med tre klockor eller den halvautomatiska utrustningen (backup).

413.4 Den relativa slutställningen för samtliga heat i en gren bestäms på följande sätt:
 • 413.4.1 den relativa placeringen av alla simmare bestäms genom att jämföra deras officiella tider.
 • 413.4.2 om två eller flera simmare har samma officiella tid ska de erhålla samma relativa placering.

Tid och placering