Till deltagande klubbar vid SUM-sim i Malmö 2018
Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med information till deltagande föreningar inför sommarens SUM-sim på Lindängen i Malmö den 27 juni - 1 juli. Har ni frågor kring information som saknas på hemsidan, tveka inte att kontakta oss på kansliet via louise@malmokappsim.se.