Frisim

sammnfattning av det viktigaste att komma ihåg

  • Någon kroppsdel av simmaren måste bryta vattenytan, utom de första 15m efter start och vändning.
  • Hur vändningen går till är valfritt, så länge väggen vidrörs med någon kroppsdel.
  • Om simmaren missar väggen i vändningen är det tillåtet att återvända igen och vidröra väggen.
  • Det är ej tillåtet att dra i linorna, eller skjuta ifrån från botten. 
405.1 Med "frisim" i ett frisimslopp menas att simmaren får använda sig av vilket simsätt som helst. I individuell medley eller medleylagkapp avser termen "frisim" varje annan stil än simsätten ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.

405.2 Vid vändning och målgång måste simmaren beröra väggen med någon del av kroppen.

405.3 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet, förutom att det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.