STYRELSEN Malmö Kappsimningsklubb

Styrelsen

Ordförande: Åsa Bjerkén
V. Ordförande: Lars Hagerström
Sekreterare: Marina Nillund
Kassör: Niklas Andersson
Ledamot: Carola Persson
Ledamot: Gösta Seuranen
Ledamot: Mari Dimovski
Suppleant: Helena Persson
Suppleant: Agnes Ranelid

Övriga poster

Johan Lindberg, Revisor
Richard Ghidini, Revisor
Patrik Jönsson, Revisorsuppleant

Per Beckman Valberedningen Ordf (kontakt)

Niklas Gerstenfeld, Valberedningen
Patrick Sackner Christensen, Valberedningen