Uppförandekod

Vi samarbetar och hjälper varandra som ett lag i såväl medgång som motgång

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
  • Är vänliga mot varandra och visar varandra respekt.
  • Hjälper och stöttar varandra på träning och tävling.
  • Berömmer varandra vid framgång och stöttar varandra vid motgång.
  • Hejar på alla under tävlingar.
  • Hälsar på alla.

Vi har en öppen kommunikation där vi respekterar varandras åsikt

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
  • Har en öppen och rak kommunikation där vi delger varandra information.
  • Respekterar varandras rätt till åsikter.
  • Står enade utåt.
  • Vet i vilka forum vilken typ av information och frågor behandlas.