Värdegrund

Vi är professionella

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Är stolta över vår förening och lyfter fram dess starka sidor i samtal med media, föräldrar och andra personer.
 • Tar vårt uppdrag seriöst.
 • Arbetar tillsammans för att skapa ett bra klimat med välmående och väl presterande individer.
 • Är lojala mot föreningen och varandra.
 • Har ett professionellt bemötande mot varandra.
 • Löser meningsskiljaktigheter internt och står alltid enade utåt.
 • Kommer alltid väl förberedda till varje träningspass och varje tävling.
 • Gör vårt yttersta för att utveckla oss själva och varandra.
 • Är förebilder genom att följa de regler som finns.

Vi vårdar föreningens varumärke

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Använder lila tröja på tävlingar.
 • Använder MKK-badmössa på simtävlingar.
 • Använder vår overall på prisutdelningar vid seniormästerskapstävlingar.
 • Ser till att vara pigga och fräscha på träningar och tävlingar.
 • Är föreningens levande reklampelare.

Glädje är en naturlig del av hela verksamheten

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Tycker att det är roligt att satsa på vår idrott.
 • Har alltid en glädjefull tärning och en positiv attityd.
 • Har roligt på träningen, men det utesluter inte disciplin.
 • Använder ett pedagogiskt och konstruktivt talesätt.

Vi jobbar för att varje individ i sin egen takt och efter sin egen förmåga ska uppnå sin högsta potential.

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Ska låta varje individ utvecklas i sin egen takt.
 • Är flexibla och anpassar träningen efter alla.

Vi värnar om att utveckla individen fysiskt, socialt, kulturellt och mentalt

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Tycker att vägen till målet är lika viktigt som själva målet.
 • Har ett ansvar utöver det sportsliga.
 • Låter individen går före prestationen.

Vi har en öppen kommunikation där vi respekterar varandras åsikt

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Har en öppen och rak kommunikation där vi delger varandra information.
 • Respekterar varandras rätt till åsikter.
 • Står enade utåt.
 • Vet i vilka forum vilken typ av information och frågor behandlas.

Vi respekterar allas lika värde.

Vi som ledare & medlemmar i MKK:
 • Förstår vikten av att alla har rätt till samma bemötande.
 • Respekterar allas rätt till sina åsikter.

Vi tar fullständigt avstånd från narkotika och doping

Narkotika och doping är förbjudet enligt svensk lagstiftning (Narkotikastrafflagen, Lag om förbud mot vissa dopningsmedel, Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor m.fl.).
Till detta kan läggas internationella bestämmelser från världsantidopingbyrån (WADA) som alla internationella idrottsförbund (i vårt fall FINA) och länder måste acceptera. Dessa regler från WASA finns införda i RF:s stadgar och föreskrifter sedan 1 juli 2004.