Knatterace


Knatterace
Nästa knatterace sker under vårterminen 2024. Datum publiceras här.


Nästa Knatterace sker Söndagen den 15 Oktober 2023.
Mer information och tävlingskallelse kommer till
simiadensimmarnas registrerade emailadresser i god tid, ca två veckor innan.


Obervera att nedan tider är Preliminära tider för Samling- & start den 15'e oktober:
Grupp: Simiaden 10
När: söndagen den 15'e oktober i 50m bassängen på Simhallsbadet.
Tid: Samling kl. 10.45 hos din instruktör.
Insim: kl. 11.00-11.20 (detta innebär uppvärmning/insim i vattnet).
Tävlingsstart: kl. 11.30.
Tävlingen beräknas att vara slut ca. kl. 12.30

Grupp: Simiaden 8 & 9
När: söndagen den 15'e oktober i 50m bassängen på Simhallsbadet.
Tid: Samling kl. 12.40 hos din instruktör.
Insim: kl. 12.40-12.55 (detta innebär uppvärmning/insim i vattnet).
Tävlingsstart: kl. 13.00.
Tävlingen beräknas att vara slut ca. kl. 14.00.