Lagkapp

Medley - Lagkapp

sammnfattning av det viktigaste att komma ihåg

Start 
  • Enligt reglerna för inledande simsätt (Ryggsim). 

Simning 
  • Medley simmas i följande ordning Ryggsim, Bröstsim, Fjärilsim och Frisim.
  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Frisim får inte efterlikna ryggsim, bröstsim eller fjärilsim. 

Vändning
  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Övergång till ett nytt simsätt måste överensstämma med regler för målgång för varje avslutat simsätt. 

Målgång
  • Måste väggen beröras.

Lagkapp - generellt

410.10 Varje lagkappslag ska bestå av fyra simmare. Mixad lagsimning är tillåten. I en sådan lagsimning ska ett lag bestå av två herrar och två damer. Sträcktider uppnådda i en mixad lagsimning kan inte användas som rekord- eller anmälningstider.

410.11 Om i lagkappsimning en simmares fötter tappar kontakten med startpallen innan föregående simmare i laget berört väggen ska laget diskvalificeras.

410.12 Lagkappslag ska diskvalificeras om en lagmedlem, annan än den i laget som är aktuell att fullfölja sin sträcka, går i vattnet innan alla deltagande lag gått i mål.

410.13 Medlemmarna i ett lagkappslag och startordningen dem emellan måste utses före loppet. En lagkappssimmare får endast tävla en gång i ett lopp. Sammansättningen av ett lagkappslag får ändras mellan försök och finaler. Om ett lag inte simmar enligt anmäld startordning medför detta diskvalifikation. Ersättare får endast användas i händelse av akut medicinska skäl.

410.14 Simmare, som har fullbordat sitt lopp eller sin distans i en lagkappssimning, måste lämna tävlingsbassängen så fort som möjligt utan att hindra någon av de simmare, som ännu inte avslutat loppet. I annat fall ska den hindrande simmaren och lagkappslaget diskvalificeras.
(Nationellt tillägg) Diskvalificeras ett lagkappslag, utesluter detta även lagdeltagarna från fortsatt start i samma tävlingsgren under annan beteckning.