medley

sammnfattning av det viktigaste att komma ihåg

Start 
  • Enligt reglerna för inledande simsätt (Fjärilsim). 

Simning 
  • Individuell medley simmas i följande ordning Fjärilsim, Ryggsim, Bröstsim och Frisim.
  • Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.
  • Enligt reglerna för respektive simsätt. 
  • Frisim får inte efterlikna ryggsim, bröstsim eller fjärilsim. 

Vändning 
  • Enligt reglerna för respektive simsätt. 
  • Övergång till ett nytt simsätt måste överensstämma med regler för målgång för varje avslutat simsätt. 

Målgång 
  • Måste väggen beröras.
409.1 I individuell medley simmas simsätten i följande ordning: Fjärilsim, Ryggsim, Bröstsim och Frisim. Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.

409.2 I medleylagkapp simmas simsätten i följande ordning: Ryggsim, Bröstsim, Fjärilsim och Frisim.

409.3 Varje simsätt måste avslutas i enlighet med vad som gäller för aktuellt simsätt.