ryggsim

sammnfattning av det viktigaste att komma ihåg

  • Simning i ryggläge.
  • Huvudet måste bryta vattenytan senaste vid 15m markeringen, efter start och vändning.
  • Simmaren får kicka med benen på valfritt sätt.
  • Simmaren måste vidröra väggen med någon kroppsdel vid vändning.
  • Det är tillåtet att inför vändning gå över i magläge, och utföra ett armtag med en eller bägge armar samtidigt.
  • Simmaren måste ha passerat vertikalt läge mot rygg, när simmaren skjuter ifrån väggen.
406.1 Före startsignalen ska simmarna inta startställning med ansiktet mot startväggen och båda händerna om starthandtagen. Att stå i eller på skvalprännan eller böja tårna över skvalprännekanten är förbjudet. När en justerbar ryggsimsplattform används måste tårna på bägge fötterna vara i kontakt med väggen eller tidtagningsplattan. Det är förbjudet att böja tårna över kanten på tidtagningsplattan

406.2 När en justerbar ryggsimsplattform används ska vändningskontrollanten på startsidan montera den före och ta bort den efter start.

406.3 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet utom under utförande av vändning, som fastställs i regel 406.5. Det normala ryggläget kan innehålla en kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90 grader från horisontalplanet. Huvudets läge är utan betydelse.

406.4 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.

406.5 Under vändning måste någon del av simmarens kropp beröra väggen. Under vändning får axlarna vändas över vertikalplanet till bröstläge, varefter ett omedelbart kontinuerligt enarmsdrag eller ett omedelbart kontinuerligt tvåarmsdrag får användas för att påbörja vändningen. Simmaren måste ha återvänt till ryggläge, när simmaren lämnar väggen.