Baby- & minisim

Malmö Kappsimningsklubb

E-post:  kansliet@malmokappsim.se

Telefon: 040-664 31 30
Telefon: 040-664 31 30 (Endast telefontider)

MKKs BOKNINGSSIDA

Babysim

Babysim 0-2 år (med en förälder)         (SUS)
För barn 3 månader – 2 år har vi babysim. Våra babysimsgrupper är åldersbaserade och utgår från hur gammalt barnet är vid kursens början. Det ska ses som ett riktmärke när du anmäler till våra babysimsgrupper. Även nybörjare bör börja i en grupp som stämmer överens med deras ålder.
Kursavgift: 1500:- samt medlemsavgift 250:- ( medlemsavgift är årlig Jan - Dec )

Vi har följande åldersgrupper:

  • 3-6 mån
  • 6 mån – 12 mån
  • 12 mån - 18 mån
  • 18 mån - 24 mån
  • 2 - 3 år Minisim
  • 3 - 5 år Minisim 

Målet med vårt babysim är att under lek och utan prestationskrav stimulera barnet i dess utveckling att få vattenvana och säkerhet i och kring vatten och att, så småningom, självmant kunna ta sig fram kortare sträckor i vattnet. För att uppnå detta jobbar vi med flera olika övningar som syftar till att öva att dyka (dvs. komma under vatten), ta sig i från kanten, hålla kvar i kanten, rotera från magläge till ryggläge och att ta sig fram i vattnet.

Minisim

För barn 2-5 år. Det finns grupper både för barn som har gått på babysim och för barn som inte gått och simmat innan.
Kursavgift: 1500:- samt medlemsavgift 250:- ( medlemsavgift är årlig Jan - Dec )
 
Minisim med förälder 2-3 år (Simhallsbadet & SUS)
För vem              
För barn 2-4 år som inte har simmat tidigare eller som inte är trygga med att doppa huvudet eller att simma under vattnet. En förälder deltar i vattnet.       
Vad lär man sig     
Tillsammans med en förälder eller annan vuxen övar barnet på att vara i vattnet, upptäcka vattenglädjen och öva på att doppa ansiktet och blåsa bubblor. När detta fungerar går vi över till att glida och flyta i vattnet.
 

Minisim med förälder 3-5 år (Simhallsbadet & SUS)
För vem               
För barn 3-5 år som har gått babysim eller plask och lek tidigare och är trygga med att doppa huvudet och simma under vattnet. En förälder deltar i vattnet.       
Vad lär man sig     
Tillsammans med en förälder eller annan vuxen övar barnet på flyta i magläge och ryggläge och så småningom att vända mellan ryggläge och magläge. Vi lär ut ryggsim och crawl när barnet är redo för det.