valberedningen informerar

Hej!
Hösten är här och därmed är vi i valberedningen i full gång med vårt arbete och skulle behöva er hjälp.
Kort om de roller som ska tillsättas i MKK vid nästa val:

Styrelsen består av en ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter. Vid varje årsmöte tillsätts eller omväljs tre ledamöter (tillsätts på två år) och två suppleanter (tillsätts på ett år), och vartannat år tillsätts eller omväljs styrelsens ordförande.

Valberedningen består av tre ledamöter som alla väljs på ett år.

Revisorerna består av två ledamöter och en suppleant. Vid varje årsmöte tillsätts eller omväljs en ledamot (tillsätt på två år) och en suppleant (tillsätts på ett år)  

Det finns många viktiga roller som vi behöver fylla så är du intresserad av att sitta i styrelsen, valberedningen eller revisorerna eller har du tips på en lämplig kandidat? Vi är väldigt tacksamma för förslag. Allt engagemang i klubben välkomnas.
Vid intresse, tips eller frågor kontakta gärna oss i valberedningen.

Valberedningen
Rickard Ghidini – rickard.ghidini@gmail.com
Per Beckman - Per.Beckman@malmo.se
Linda Nilsson – Linda_Nilsson15@msn.com

Med vänliga hälsninga
Valberedningen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter