Vårt sociala engagemang, för ett hållbart Malmö

Malmö Kappsimningsklubb vill, som en av Malmös största idrottsföreningar, aktivt ta ett ansvar i staden vi representerar och älskar. Genom vår verksamhet inom simning och simhopp bidrar vi aktivt till ett bättre och mer hållbart Malmö.

I en kustnära stad som Malmö med många badplatser är simkunnighet en enorm trygghet. Att vara simkunnig är också ett krav för godkänt betyg i skolämnet idrott och hälsa och på så sätt något som alla behöver kunna. Utöver våra ca 1000 tävlingsaktiva inom simhopp och simning bedriver MKK årligen simundervisning för ca 5000 barn, ungdomar och vuxna.

Därför har vi genom simidrotten en unik möjlighet att nå ut och påverka väldigt många i samhället. Vi vill utnyttja denna stora inneboende potential som finns kring simidrotten och använda den som kraft för ett bättre och mer hållbart samhälle.

Vi är idag aktiva på ett lokalt plan inom flera av de 17 globala hållbarhetsmålen som antogs av FN 2015. Med simidrotten som verktyg vill vi genom vår verksamhet bidra till hållbar utveckling och social gemenskap för både våra medlemmar, Malmöbor och Malmö som stad.

Vi ser ett framtida Malmö där staden, näringslivet och föreningslivet agerar tillsammans för ett mer hållbart samhälle.
Vill ni vara med och bidra till ett bättre Malmö, så tveka inte att kontakta oss.

Läs mer - klicka på bilderna nedan