Hoppskola - Nybörjare

MKKs BOKNINGSSIDA

MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB

Hoppskoleansvarig
Kontakt: Elin Berg
E-post:  mkksimhopp2@gmail.com 

 

HOPPSKOLA vit och rosa (termin 1 och termin 2)
Nybörjarhoppskolan består av hoppskola termin 1 (HS Vit 1,2) och hoppskola termin 2 (HS Rosa 1,2). I nybörjarhoppskolan tränar man en gång i veckan. Alla grupper har först 15min landträning och sen 45min vattenträning. Det finns även en hoppskola för ungdomar (12 år och uppåt) som vill börja med simhopp.

I hoppskolan vit och rosa finns terminsplanering för respektive termin som följer den Svenska Simhoppslinjen. Upplägget i HS Vit och rosa påminner mycket om varandra med till största delen kanthoppning och minisviktshoppning. Under termin ett i HS Vit läggs mer fokus på att lära känna simhoppsmiljön, lära sig förhållningsregler och säkerhetsregler samt att förstå och lära sig basövningar. Under termin två i HS Rosa blir det sedan mer teknik och detaljarbete.

Det finns många fördelar med att hoppa kant/minisviktar. Det går enkelt att hålla ett högt tempo så att ingen fryser och alla hinner göra många hopp. Samtidigt är avståndet mellan instruktörerna och hopparna litet och passningsmöjligheterna stora. Avståndet till vattnet är också mindre vilket gör att det inte känns så mycket om hopparna landar fel. Det finns dessutom massor av kantövningar så lektionsvariationerna blir många. Kanthoppningen följer en hoppare från nybörjarterminen till slutet av karriären.

Målsättning i nybörjarhoppskolan, termin 1 och termin 2 är:

  •  Att hopparna ska tycka att det är så roligt att de fortsätter till nästa termin.
  •  Att lära känna simhoppsmiljön och förhållningsreglerna.
  •  Att klara de första fem simhoppsmärkena: Plumsaren, Järn, Brons, Silver och Guld.
  •  Att klara märke 1 och 2 i Svensk Simhoppslinje (märkesfärg: vit, rosa).


Tävlingar i nybörjarhoppskolan, termin 1 och termin 2 är:

  •  Kanttävling/Minisviktstävling (genomförs på en vanlig lektion, en gång/termin)
  •  Vårhoppet (Klubbmästerskap i maj)