Fjärilsim

sammnfattning av det viktigaste att komma ihåg

  • Simmaren får kicka hur många gånger som helst under vatten vid start och vändning, så länge huvudet bryter vattenytan senast vid 15m markeringen.
  • Första armtaget skall föra simmaren till ytan.
  • Armarna måste föras fram ovan vattnet.
  • Frisim- eller bröstbentag är ej tillåtet.
  • Bägge händer måste samtidigt vidröra väggen vid varje vändning och målgång.
  • Simmaren får vända på valfritt sätt,dock måste skuldrorna måste vertikala mot bröstläge när simmaren lämnar väggen. 
408.1 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. I undervattensläge är fjärilskick på sidan tillåtet. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen.

408.2 Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet.

408.3 Alla upp- och nedgående rörelser med benen ska vara samtidiga. Benen eller fötterna behöver inte vara på samma nivå, men inga rörelser som ändrar benens eller fötternas inbördes läge är tillåtna. Bröstbentag är inte tillåtet.

408.4 Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan.

408.5 Vid start och vändning har simmaren rätt att utföra en eller flera fjärilskickar och ett armdrag under vattnet, vilket måste föra simmaren upp till vattenytan. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan. Simmaren måste stanna kvar i ytläge till nästa vändning eller målgång.